Παντελής Κωνσταντουλάκης

Παντελής Κωνσταντουλάκης

PhD Μοριακός Βιολόγος Γενετιστής

Παντελής Κωνσταντουλάκης

Phd Μοριακός Βιολόγος Γενετιστής

Είναι πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το University of Washington , Seattle, USA.

Έχει προϋπηρεσία 30 ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο