Ιατρικές Υπηρεσίες

aimolipsies katoikon
Εξετάσεις ΕΟΠΥΥ

Κατ’ οίκον αιμοληψίες και στο χώρο εργασίας σας

Τις αιμοληψίες αναλαμβάνουν έμπειροι αιμολήπτες του κέντρου μας, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως με τη γραμματεία από την προηγούμενη ημέρα.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα για κατ’ οίκον εκτέλεση Ακτινογραφιών, Υπερήχων- Triplex και για επισκέψεις κατ’ οίκον ιατρών, όπως παθολόγων, καρδιολόγων, νευρολόγων, κ.α

Συμβάσεις με τα ταμεία-εταιρίες- δίκτυα

α) Το Διαγνωστικό κέντρο-Πολυϊατρείο Φάρος Ψυχικού είναι συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ για Μικροβιολογικές -αιματολογικές εξετάσεις, καθώς και για υπερήχους σώματος και Triplex αγγείων.

β) Στους ανασφάλιστους και τους φοιτητές ισχύουν ειδικές τιμές.

γ) Εξυπηρετούμε ασφαλισμένους όλων των ιδιωτικών εταιριών που έχουν ελεύθερη επιλογή διαγνωστικού κέντρου για εξωνοσοκομειακές εξετάσεις στο συμβόλαιο τους.

δ) Στο Διαγνωστικό κέντρο-Πολυϊατρείο Φάρος Ψυχικού εξυπηρετούμε κάτοχους της κάρτας υγείας NHS