Check Up – Διαγνωστικές Εξετάσεις

checkup

O προληπτικός έλεγχος (check-up) που αποτελεί τη βάση της δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή της έγκαιρης διάγνωσης των διαφόρων νοσημάτων, πριν αυτά εκδηλωθούν με συμπτώματα, σε στάδιο που είναι δυνατή η θεραπεία τους, τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί παγκοσμίως
Η δευτερογενής πρόληψη διαφέρει από την εξίσου σημαντική πρωτογενή πρόληψη που εστιάζεται στην αποφυγή βλαπτικών παραγόντων, π.χ. κάπνισμα, παχυσαρκία, κατανάλωση ζωικού λίπους κλπ. και στην ισχυροποίηση του οργανισμού μέσω των εμβολίων και της καλής υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με την άσκηση. Ο προληπτικός έλεγχος είναι μια υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου προς τον εαυτό του, την οικογένειά του και το κοινωνικό σύνολο.

Στα πλαίσια αυτά, στο Πολυϊατρείο Φάρος Ψυχικού έχουμε σχεδιάσει προγράμματα προληπτικού ελέγχου ειδικά προσαρμοσμένα με το φύλλο, την ηλικία και τι ειδικές απαιτήσεις ατόμων και εργασιακών ομάδων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από τον υπεύθυνο ιατρό και δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες, εφόσον χρειάζονται. Τέλος, ο προληπτικός έλεγχος υπό μορφή ” πακέτων”, κοστολογούνται έτσι ώστε η τιμή τους να είναι προσιτή.

Για τη καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού μέσω της γραμματείας, όπου και θα σας δίνονται και οι κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας.

Κλείστε ραντεβού online

Επιλέξτε την εξέταση και την επιθυμητή ημερομηνία από την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε το ραντεβού.

Πακέτα Check up

Δείτε παρακάτω όλα τα πακέτα Check up που προσφέρουμε σε ειδικές τιμές και επιλέξτε το πακέτο εξετάσεων που επιθυμείτε.

Βασικό Check up

Ανδρών / Γυναικών
60€

Γενική αίματος
TKE
Γλυκόζη
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό οξύ
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL-LDL
Αθηρωμ. δείκτης
SGOT-SGPT
Αλκ. Φωσφατάση
γ-GT
Ασβέστιο
Φώσφορος
Σίδηρος
Λευκώματα
Χολερυθρίνη
CRP-ποσοτική
Γενική ούρων

Βασικό Check up

Check-up (ανδρών/γυναικών) (ανδρών/γυναικών) Βασικό με Υπέρηχο Άνω-Κάτω κοιλίας
120€

Γενική αίματος
TKE
Γλυκόζη
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό οξύ
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL-LDL
Αθηρωμ. δείκτης
SGOT-SGPT
Αλκ. Φωσφατάση
γ-GT
Ασβέστιο
Φώσφορος
Σίδηρος
Λευκώματα
Χολερυθρίνη
CRP-ποσοτική
Γενική ούρων
U/S άνω-κάτω κοιλίας
(Προστάτης για άντρες)
(Μήτρα-Ωοθηκών για γυναίκες)

Παιδικό Check up

Πακέτο Εξετάσεων για παιδιά
65€

Γενική αίματος
ΤΚΕ
Γλυκόζη
Ουρία
Κρεατινίνη
Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL-LDL
Αθηρωμ. δείκτης
SGOT-SGPT
Αλκ. Φωσφατάση
Ασβέστιο
Φώσφορος
Σίδηρος
Λευκώματα
Χολερυθρίνη
Φερριτίνη
Τ4
TSH
Γενική ούρων

Πλήρης Έλεγχος Θυρεοειδούς και U/S

70€

T3
T4
TSH
Αnti-TG
Anti-TPO
U/S θυρεοειδούς

Βασικός Λιπιδαιμικός Έλεγχος

45€

Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
VLDL
Apo-A1
Apo-B
Lp(α)
Αθηρωμ. δείκτης

Έλεγχος Αναιμίας

80€

Γενική αίματος
Σίδηρος
Φερριτίνη
B12
Φυλλικό οξύ
TIBC
ΗΛΦ-Hb

Πλήρης Έλεγχος Προστάτη

50€

PSA
Free-PSA
RATIO
U/S προστάτη

Πλήρης Αθηρωματικός Έλεγχος με Triplex

120€

Χοληστερόλη
Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
VLDL
Αθηρωμ. δείκτης
Apo-A1
Apo-B
Lp(α)
CRP-πρωτεΐνη
Ομοκυστεΐνη
Ινωδογόνο
Triplex καρωτίδων/Σπονδυλικών Αρτηριών

Απλός Καρδιολογικός Έλεγχος

110€

Καρδιολογική Έξεταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Triplex Καρδιάς

Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

140€

Γενική αίματος
ΤΚΕ
Γενική ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL/LDL
Αθηρωμ. δείκτης
SGOT/SGPT
Καρδιολογική Έξεταση
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Triplex Καρδιάς

Καλλιέργεια Κολπικών υγρών (Απλή)

35€

Μύκητες
Τριχομονάδες
Neisser
Αερόβια
Αναερόβια

Καλλιέργεια Κολπικών υγρών (Πλήρης)

45€

Μύκητες
Τριχομονάδες
Neisser
Αερόβια
Αναερόβια
Μυκόπλασμα
Ουρεόπλασμα
Χλαμύδια

Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα

38€

HIVI-II
HCV
HbsAg
VDRL

Προγεννητικός Έλεγχος

145€

Γενική αίματος
Γενική ούρων
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
Σίδηρος
Φεριττίνη
G-6PD
Ομάδα-Rhesus
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό οξύ
SGOT
SGPT
HbsAg
Anti-HAV
Anti-HCV
FT4
TSH
HIV
CMV (IgG-IgM)
Αντισ. Ερυθράς (IgG-IgM)
Αντισ. Τοξοπλάσματος (IgG-IgM)
Listeria (IgG-IgM)
Χλαμύδια Trachomatis (IgG-IgM)
VDRL

Πλήρης Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης

260€

Γενική αίματος
ΤΚΕ
Γενική ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό
Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
HDL/LDL
Αθηρωμ.δείκτης
SGOT/SGPT
Na/K
Ρενίνη
Ανδροστερόνη
Κορτιζόλη
VMA
Μετανεφρίνες ούρων
Κατεχολαμίνες ούρων
Holter αρτηριακής πίεσης
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Triplex Καρδιάς

Έλεγχος Κολπικού/ Τραχηλικού/ Ούρων/ Ουρηθρικού με PCR

100€

Chlamydia Trachomatis L1, L2, L3

Trichomonas Vaginalis

Mycoplasma Genitalium

Ureaplasma Parvum

Ureaplasma Urealyticum

Mycoplasma Hominis

HSV 1,2

Neisseria Gonorrhoeae

Treponema Pallidum

Εξατομικευμένα πακέτα εξετάσεων

Αναιμιών
Θυρεοειδούς
Υπέρτασης
Υπερλιπιδαιμίας
Ηπατικής Λειτουργίας
Νεφρικής Λειτουργίας
Διαβήτη
Προστάτη
Δερματοπαθειών
Οστεοπόρωσης
Υπερηχογραφικού Ελέγχου
Θρομβοφιλίας
Στειρότητας
Αναπαραγωγής
Κύκλου-Εμμηνόπαυσης
Γονιμότητας & Κύησης
Δυσανεξίας τροφών
Pap-test, Thin prep-Pap test
Καρδιολογικού Ελέγχου
Αγγειολογικής Διερεύνησης