Check Up – Διαγνωστικές Εξετάσεις

checkup

O προληπτικός έλεγχος (check-up) που αποτελεί τη βάση της δευτερογενούς πρόληψης, δηλαδή της έγκαιρης διάγνωσης των διαφόρων νοσημάτων, πριν αυτά εκδηλωθούν με συμπτώματα, σε στάδιο που είναι δυνατή η θεραπεία τους, τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί παγκοσμίως
Η δευτερογενής πρόληψη διαφέρει από την εξίσου σημαντική πρωτογενή πρόληψη που εστιάζεται στην αποφυγή βλαπτικών παραγόντων, π.χ. κάπνισμα, παχυσαρκία, κατανάλωση ζωικού λίπους κλπ. και στην ισχυροποίηση του οργανισμού μέσω των εμβολίων και της καλής υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με την άσκηση. Ο προληπτικός έλεγχος είναι μια υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου προς τον εαυτό του, την οικογένειά του και το κοινωνικό σύνολο.

Στα πλαίσια αυτά, στο Πολυϊατρείο Φάρος Ψυχικού έχουμε σχεδιάσει προγράμματα προληπτικού ελέγχου ειδικά προσαρμοσμένα με το φύλλο, την ηλικία και τι ειδικές απαιτήσεις ατόμων και εργασιακών ομάδων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από τον υπεύθυνο ιατρό και δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες, εφόσον χρειάζονται. Τέλος, ο προληπτικός έλεγχος υπό μορφή ” πακέτων”, κοστολογούνται έτσι ώστε η τιμή τους να είναι προσιτή.

Για τη καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού μέσω της γραμματείας, όπου και θα σας δίνονται και οι κατάλληλες οδηγίες προετοιμασίας.

Κλείστε ραντεβού online

Επιλέξτε την εξέταση και την επιθυμητή ημερομηνία από την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε το ραντεβού.

  Πακέτα Check up

  Δείτε παρακάτω όλα τα πακέτα Check up που προσφέρουμε σε ειδικές τιμές και επιλέξτε το πακέτο εξετάσεων που επιθυμείτε.

  Βασικό Check up

  Ανδρών / Γυναικών
  60€

  Γενική αίματος
  TKE
  Γλυκόζη
  Ουρία
  Κρεατινίνη
  Ουρικό οξύ
  Χοληστερόλη
  Τριγλυκερίδια
  HDL-LDL
  Αθηρωμ. δείκτης
  SGOT-SGPT
  Αλκ. Φωσφατάση
  γ-GT
  Ασβέστιο
  Φώσφορος
  Σίδηρος
  Λευκώματα
  Χολερυθρίνη
  CRP-ποσοτική
  Γενική ούρων

  Βασικό Check up

  Check-up (ανδρών/γυναικών) (ανδρών/γυναικών) Βασικό με Υπέρηχο Άνω-Κάτω κοιλίας
  120€

  Γενική αίματος
  TKE
  Γλυκόζη
  Ουρία
  Κρεατινίνη
  Ουρικό οξύ
  Χοληστερόλη
  Τριγλυκερίδια
  HDL-LDL
  Αθηρωμ. δείκτης
  SGOT-SGPT
  Αλκ. Φωσφατάση
  γ-GT
  Ασβέστιο
  Φώσφορος
  Σίδηρος
  Λευκώματα
  Χολερυθρίνη
  CRP-ποσοτική
  Γενική ούρων
  U/S άνω-κάτω κοιλίας
  (Προστάτης για άντρες)
  (Μήτρα-Ωοθηκών για γυναίκες)

  Παιδικό Check up

  Πακέτο Εξετάσεων για παιδιά
  65€

  Γενική αίματος
  ΤΚΕ
  Γλυκόζη
  Ουρία
  Κρεατινίνη
  Χοληστερόλη
  Τριγλυκερίδια
  HDL-LDL
  Αθηρωμ. δείκτης
  SGOT-SGPT
  Αλκ. Φωσφατάση
  Ασβέστιο
  Φώσφορος
  Σίδηρος
  Λευκώματα
  Χολερυθρίνη
  Φερριτίνη
  Τ4
  TSH
  Γενική ούρων

  Πλήρης Έλεγχος Θυρεοειδούς και U/S

  70€

  T3
  T4
  TSH
  Αnti-TG
  Anti-TPO
  U/S θυρεοειδούς

  Βασικός Λιπιδαιμικός Έλεγχος

  45€

  Χοληστερόλη
  Τριγλυκερίδια
  HDL
  LDL
  VLDL
  Apo-A1
  Apo-B
  Lp(α)
  Αθηρωμ. δείκτης

  Έλεγχος Αναιμίας

  80€

  Γενική αίματος
  Σίδηρος
  Φερριτίνη
  B12
  Φυλλικό οξύ
  TIBC
  ΗΛΦ-Hb

  Πλήρης Έλεγχος Προστάτη

  50€

  PSA
  Free-PSA
  RATIO
  U/S προστάτη

  Πλήρης Αθηρωματικός Έλεγχος με Triplex

  120€

  Χοληστερόλη
  Τριγλυκερίδια
  HDL
  LDL
  VLDL
  Αθηρωμ. δείκτης
  Apo-A1
  Apo-B
  Lp(α)
  CRP-πρωτεΐνη
  Ομοκυστεΐνη
  Ινωδογόνο
  Triplex καρωτίδων/Σπονδυλικών Αρτηριών

  Απλός Καρδιολογικός Έλεγχος

  110€

  Καρδιολογική Έξεταση
  Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  Triplex Καρδιάς

  Πλήρης Καρδιολογικός Έλεγχος

  140€

  Γενική αίματος
  ΤΚΕ
  Γενική ούρων
  Σάκχαρο
  Ουρία
  Ουρικό
  Χοληστερίνη
  Τριγλυκερίδια
  HDL/LDL
  Αθηρωμ. δείκτης
  SGOT/SGPT
  Καρδιολογική Έξεταση
  Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  Triplex Καρδιάς

  Καλλιέργεια Κολπικών υγρών (Απλή)

  35€

  Μύκητες
  Τριχομονάδες
  Neisser
  Αερόβια
  Αναερόβια

  Καλλιέργεια Κολπικών υγρών (Πλήρης)

  45€

  Μύκητες
  Τριχομονάδες
  Neisser
  Αερόβια
  Αναερόβια
  Μυκόπλασμα
  Ουρεόπλασμα
  Χλαμύδια

  Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα

  38€

  HIVI-II
  HCV
  HbsAg
  VDRL

  Προγεννητικός Έλεγχος

  145€

  Γενική αίματος
  Γενική ούρων
  Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
  Σίδηρος
  Φεριττίνη
  G-6PD
  Ομάδα-Rhesus
  Σάκχαρο
  Ουρία
  Κρεατινίνη
  Ουρικό οξύ
  SGOT
  SGPT
  HbsAg
  Anti-HAV
  Anti-HCV
  FT4
  TSH
  HIV
  CMV (IgG-IgM)
  Αντισ. Ερυθράς (IgG-IgM)
  Αντισ. Τοξοπλάσματος (IgG-IgM)
  Listeria (IgG-IgM)
  Χλαμύδια Trachomatis (IgG-IgM)
  VDRL

  Πλήρης Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης

  260€

  Γενική αίματος
  ΤΚΕ
  Γενική ούρων
  Σάκχαρο
  Ουρία
  Ουρικό
  Κρεατινίνη
  Χοληστερίνη
  Τριγλυκερίδια
  HDL/LDL
  Αθηρωμ.δείκτης
  SGOT/SGPT
  Na/K
  Ρενίνη
  Ανδροστερόνη
  Κορτιζόλη
  VMA
  Μετανεφρίνες ούρων
  Κατεχολαμίνες ούρων
  Holter αρτηριακής πίεσης
  Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  Triplex Καρδιάς

  Έλεγχος Κολπικού/ Τραχηλικού/ Ούρων/ Ουρηθρικού με PCR

  100€

  Chlamydia Trachomatis L1, L2, L3

  Trichomonas Vaginalis

  Mycoplasma Genitalium

  Ureaplasma Parvum

  Ureaplasma Urealyticum

  Mycoplasma Hominis

  HSV 1,2

  Neisseria Gonorrhoeae

  Treponema Pallidum

  Εξατομικευμένα πακέτα εξετάσεων

  Αναιμιών
  Θυρεοειδούς
  Υπέρτασης
  Υπερλιπιδαιμίας
  Ηπατικής Λειτουργίας
  Νεφρικής Λειτουργίας
  Διαβήτη
  Προστάτη
  Δερματοπαθειών
  Οστεοπόρωσης
  Υπερηχογραφικού Ελέγχου
  Θρομβοφιλίας
  Στειρότητας
  Αναπαραγωγής
  Κύκλου-Εμμηνόπαυσης
  Γονιμότητας & Κύησης
  Δυσανεξίας τροφών
  Pap-test, Thin prep-Pap test
  Καρδιολογικού Ελέγχου
  Αγγειολογικής Διερεύνησης