Μοριακή Βιολογία – Κυτταρογενετική

αιματολογικες εξετασεις ψυχικο

Το εργαστήριο μας συνεργάζεται με το διαπιστευμένο εργαστήριο ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-ΓΕΝΟΤΥΠΟΣ Α.Ε (www.genotypos.gr), το οποίο έχει ως αντικείμενο υπηρεσίες έρευνας και εφαρμογών Μοριακής και Κυτταρογενετικής Βιολογίας και την καθιέρωση νέων διαγνωστικών και προγνωστικών αναλύσεων και τον προσδιορισμό νέων θεραπευτικών στόχων.

Αναλύσεις ανά κατηγορία νοσημάτων

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ 
 • χρόνια μυελογενής λευχαιμία
 • χρόνια μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα
 • μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
 • οξεία μυελογενής λευχαιμία
 • οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
 • χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • πολλαπλούν μυέλωμα
 • λεμφώματα β κυττάρων
 • λεμφώματα τ κυττάρων
 • λευχαιμία τριχωτών κυττάρων

 

ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ
 •  καρκίνος παχέος εντέρου
 •  κληρονομούμενος μη πολυποδιακός καρκίνος του παχέοςεντέρου και του ορθού
 • οικογενής αδενοματώδης πολυποδίαση
 • καρκίνος του παχέος εντέρου και σύνδρομα πολυποδίασης
 • γαστρικός καρκίνος
 • οισοφάγος barett/οισοφαγικό αδενοκαρκίνωμα
 • στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού συστήματος
 • παγκρεατίτις
 • καρκίνος παγκρέατος

Κακοήθες μελάνωμα

 • νευροβλάστωμα
 • γλοίωμα / ολογοδενδρογλοίωμα

 

 • σάρκωμα ewing/αρχέγονοι νευροεξωδερμικοί όγκοι
 • δεσμοπλαστικός μικροστρογγυλλοκυτταρικός όγκος
 • διαυγοκυτταρικό σάρκωμα
 • εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα
 • ραβδομυοσάρκωμα (κυψελιδικό)
 • συνοβιακό σάρκωμα
 • δερματοινοσάρκωμα protuberans & γιγαντοκυτταρικό ινοβλάστωμα
 • ινοσάρκωμα νεογνών/ μεσοβλαστικό νέφρωμα
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ – ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ -ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 • προγεννητικός έλεγχος
 • γενετική διερεύνηση ανδρικής υπογονιμότητας
 • γενετική διερεύνηση γυναικείας υπογονιμότητας
 • μοριακή ανάλυση σπάνιων κληρονομούμενων γενετικών νοσημάτων
 • αιμοχρωμάτωση
 • θρομβοφιλία
 • γενετική προδιάθεση
ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ανίχνευση ιών
 • ανίχνευση βακτηρίων
 • ανίχνευση παράσιτων-μυκητών