Σπανού Σταυρούλα

Σπανού Σταυρούλα

Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος)

Σπανού Σταυρούλα

Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα στη Βιοπαθολογία στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο  « ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2004-2009: Υπεύθυνη του Μικροβιολογικού Τμήματος του Κεντρικού   Υποκαταστήματος, του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.

2009-2015:  Διευθύντρια των Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας της Κλινικής ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

2009-2015: Επιστημονικά Υπεύθυνη των Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας του Διαγνωστικού  Κέντρου  ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ.

 

Είναι μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας και συμμετέχει ενεργά σε
επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.