Σπανού Σταυρούλα

Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος)

Σπανού Σταυρούλα

Ιατρός Βιοπαθολόγος (Μικροβιολόγος)
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα στη Βιοπαθολογία στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο  « ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

2004-2009: Υπεύθυνη του Μικροβιολογικού Τμήματος του Κεντρικού   Υποκαταστήματος, του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ.

2009-2015:  Διευθύντρια των Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας της Κλινικής ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ.

2009-2015: Επιστημονικά Υπεύθυνη των Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας του Διαγνωστικού  Κέντρου  ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΗ.

 

Είναι μέλος της Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας και συμμετέχει ενεργά σε
επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.